ASPECT

POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽOV


Pre najvyššiu ochranu Vášho majetku Vám pomôžeme vybrať to najlepšie poistenie.
 
 
Poistenie hnuteľného majetku
Poistenie budov vrátane vandalizmu
Poistenie všeobecnej zodpovednosti
Poistenie profesnej zodpovednosti
Poistenie prepravy - CMR
Poistenie strojov a elektroniky
Stavebno - montážne poistenie
Poistenie právnej ochrany

Ochrana práv majiteľa vozidla
Ochrana práv vodiča vozidla
Ochrana práv podnikateľa
Prihlásiť