ASPECT

ASPECT - Váš partner pre financie a poistenie

 

Naša spoločnosť ASPECT s.r.o. pôsobí na finančnom a poisťovacom trhu od roku 2007. Manažment spoločnosti pôsobí 26 rokov v poisťovacej brandži na všetkých stupňoch riadenia.

Svoju činnosť vykonáva na základe povolenia NBS pod číslom OPK-2686/2007 – PLP z 28.9.2007.

 Silvia Chupeková - finančný riaditeľ


                                                                            Anka Valjašková - personálny riaditeľ

 

                                                                       Ján Krajči -  riaditeľ obchodu

 

Našim cieľom je profesionálne a zodpovedné riešenie finančných otázok a potrieb našich klientov. Bezodplatne posudzujeme súčasné poistenia, analyzujeme možné poistné riziká a hľadáme ich čo najoptimálnejšie riešenia s cieľom dosiahnuť ideálne krytie nepredvídateľných udalostí. Samozrejmosťou je pomoc pri likvidácii poistných udalostí ako aj riešenie potrieb počas trvania poistenia.

V otázke financovania analyzujeme potreby klienta s cieľom nájsť ten najlepší produkt na finančnom trhu na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie prefinancovanie potrieb klienta.

Firma ma sídlo v Žiline. Modrá je firemná farba spoločnosti.

Najdôležitejším článkom v našej spoločnosti je spokojný klient.

Prihlásiť